روزنوشته‌ها

دست پینوکیو را از پشت بسته !

هر بار که نام پینوکیو را می‌شنوم، اولین ویژگی‌ای که به ذهنم می‌رسد، این است که وقتی دروغ می‌گفت، دماغش دراز می‌شد. با خودم فکر می‌کنم اگر همه ما این ویژگی را داشتیم، آن وقت آمار تصادف دماغ‌ها بالاتر از تصادفات جاده‌ای می‌شد. آدم‌های دروغگو در اطراف ما کم نیستند. راستش خودمان هم کم دروغ… ادامه مطلب دست پینوکیو را از پشت بسته !