برشی از یک کتاب

بخشی از کتاب مانیفست یک فمینیست

به دخترت خواندن بیاموز. به او یاد بده که عاشق کتاب باشد. بهترین روش برای کتابخوان شدن او این است که تو را در آن حال ببیند. وقتی تو مشغول خواندن باشی، درک می کند که خواندن ارزشمند است. حتی اگر او به مدرسه نرود و فقط کتاب بخواند، قول می دهم داناتر از کودکی… ادامه مطلب بخشی از کتاب مانیفست یک فمینیست