روزنوشته‌ها

استادی

تا زمانی که بچه هستی، پدر مادرت تحت فشار می‎ذارنت که چیزی بشی که خودت بهش علاقه نداری. تو می‎خوای یه ترانه‌سرا بشی اما اونا بهت می‎گن: «مگه عقلت رو از دست دادی؟» بزرگ‌تر که شدی نه تنها افراد دور و برت تحت فشار می‎گذارنت بلکه بعد از یه مدت خودت هم به خودت فشار… ادامه مطلب استادی